Embed

EV ZİYARETLERİNİN AİLELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


 

Okul Öncesi Öğretmeni

Muhammed Ali ÖZDOĞAN


- Okul öncesi eğitim kurumlarında, okul öncesi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen aile katılımı çalışmalarından biriside; ev ziyaretleridir.-     Ev ziyaretlerinin okul öncesi dönemde aile katılımı süreci içerisinde önemli bir yeri vardır.

-     Ev ziyaretleri çocuğu ve aileyi tanımak için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir.

 

Öncelikli olarak taşrada yaşayan ailelerin profilini ve ev ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini inceleyecek olursak;

AİLELER:

- Çocuklarıyla olumlu bir iletişim kurmaktadır.

- Ailelerin % 40 çiftçi, % 60 ise devlet memuru veya işçidir.

- Aileler genelde büyükleri ile birlikte (dede-nine), tek katlı, 2-3 odalı ve sobalı evlerde yaşamaktadır. 

- Ailelerin % 100’ü anaokulunda gerçekleştirilecek olan aile katılım etkinliklerinde yer almak istemektedir.

- Ailelerin % 100’ü yapılan ev ziyaretinden memnun kalmıştır.

 

SONUÇ:

Ev ziyaretleri ile,

1.Öğretmen:

- Aileleri, ailelerin yaşam alanlarını ve değerlerini yakından  görme ve tanıma fırsatı bulmuştur.

- Ailelerin çocuğuna karşı tutum ve davranışlarını yakından gözlemlemiştir.

- Ailelerin çocuğu ve anaokulu ile ilgili beklentilerini net bir biçimde dinleme fırsatı bulmuştur.

- Sınıfta sorunlu olan çocuğun, sorununun nedeninin kaynağını ev ortamında gözlemleyebilmiştir. (dede-nine, şımarıklık faktörü, parmak emme, tırnak yeme gibi)

2. Aileler: 

- Öğretmen ile daha yakından konuşma fırsatı bulup, öğretmene duygu, düşünce ve sıkıntılarını rahatlıkla ve açık bir şekilde ifade edebilmiştir.

- Öğretmen tarafından çocuklarının eğitimine değer verildiğini fark etmiştir.

- Ailelerin (özellikle babaların) çocuklarının eğitimine ilgisi artmıştır.

- Öğretmenin eve gelmesinden hem aile hem çocuk ziyaret sonrası mutlu olmuştur.


ÖNERİLER:

Okul Öncesi Öğretmeni;

- Ev ziyaretleri için planlı ve programlı çalışmalar yapmalı,

- Her çocuğun ailesini mutlaka evinde ziyaret etmeli, çocuğun ve ailenin davranışlarını ev ortamında mutlaka gözlemlemeli,

- Planladığı ev ziyaretlerinde mutlaka çocuk ile ilgilenen aile fertlerinin hepsinin bir arada bulunmasını sağlamalı, her ferdin görüşünü almalı,

- Ev ziyaretlerini planlarken ailelerin kültürel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı,

- Ev ziyaretini uzun tutmamalı,

- Ev ziyareti çalışmalarının daha etkili, kalıcı ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.  

- Ev ziyaretleri için planlı ve programlı çalışmalar yapmalı,

- Her çocuğun ailesini mutlaka evinde ziyaret etmeli, çocuğun ve ailenin davranışlarını ev ortamında mutlaka gözlemlemeli,

- Ev ziyaretlerini planlarken ailelerin kültürel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı,

- Ev ziyaretini uzun tutmamalı,

- Ev ziyareti çalışmalarının daha etkili, kalıcı ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.  

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !